Ontwikkelen

RT&C ontwikkelt trainingsprogramma’s en de daarvoor benodigde inhoud. Leidende principes zijn praktische toepasbaarheid en het kunnen maken van bewuste keuzes over het eigen professionele gedrag. Zo heeft RT&C meegeschreven aan e-learnings over agressie en opvang & nazorg, scripts voor videomateriaal, deelnemersmateriaal en trainershandleidingen. Daarbij horen interviews met belanghebbenden en het uitvoeren van desktopresearch. RT&C onderhoudt nauw contact met de opdrachtgever. Waar nodig wordt expertise van derden ingezet. Indien gewenst is het mogelijk om de projectleiding op zich te nemen.

Maatwerk

RT&C verzorgt trainingen en opleidingen. Het streven is om training in te bedden in de organisatie en feitelijke praktijk van het werk. Bij veel kwesties ligt daarom de voorkeur bij maatwerk. Op die manier komen zowel de wensen van de opdrachtgever het beste tot hun recht als de praktische kwesties van de medewerkers. RT&C denkt kritisch mee over het te kiezen opleidingstraject voor de organisatie. Kritisch meedenken gaat niet per se over het leveren van kritiek. Het betekent denken vanuit doelen en deze toetsen aan wat daarover in de wetenschap en praktijk over bekend is. Dat hoort bij de rol van onafhankelijke externe adviseur.

Onderwerpen

 • Complexe gespreksvoering:
  Communicatie over gevoelig liggende thema’s, zoals slecht nieuws, vermoedens van geweldpleging, vermoedens van slachtofferschap van geweld, uitingen van suïcidaliteit, steeds terugkerend grensoverschrijdend gedrag
 • Veiligheid, zoals agressie en geweld op het werk, radicalisering
 • Huiselijk geweld
 • Stress
 • Sociale thema’s
 • Opvang en nazorg

Teamtraining

In teams is het handig om af en toe een pas op de plaats te maken: Kloppen onze doelen nog? Passen de doelen nog bij de organisatie? Worden ze nog gedragen door alle teamleden? Is het werk goed georganiseerd? Past de stijl van leiderschap bij het team? Is de onderlinge communicatie functioneel? Zijn de niveaus van teamfunctioneren helder van elkaar gescheiden?
Er zijn meerdere stijlen waarop teambegeleiding kan plaatsvinden. RT&C kiest voor een benadering vanuit training:

   • Er komt vrijwel altijd toepasselijke theorie aan bod komt. Dit helpt om de ervaringen te plaatsen in een bredere context
   • Gestructureerde werkvormen bij complexe situaties. Zo komt iedereen aan bod
   • De verschillende teamstructuren geven helderheid op waar het werk te doen is
   • Aandacht voor de rol van de leidinggevende

Voor andere vormen van teambegeleiding biedt RT&C graag professionals aan uit het eigen netwerk.