Titel: Gespreksvoering over huiselijk geweld
Workshopleider: Bob Rammeloo

Inhoud

Veel professionals ervaren dilemma’s bij het spreken met hun cliënt over vermoedens van geweld in de privésituatie. Er spelen vragen als: Hoe zeker moet ik zijn van de zaak om het te kunnen bespreken? Verlies ik het contact met de cliënt? Hoe ga ik reageren als de cliënt boos wordt? Gezien de nieuwe ontwikkelingen rondom psychotrauma, hoe kan ik dan het beste reageren bij grote emoties? Hoe moet ik omgaan met cultuurverschillen op dit thema?

Gesprekstechniek en –methode helpen je hierbij. Aan de hand van een concrete casus tussen acteurs lopen we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door. Hiermee gaat de meldcode echt leven. Alle stappen komen aan bod. De nadruk ligt op de gesprekken in de stappen 1 en 3 van de meldcode. M.a.w.

• het thema komt naar voren in een gesprek over een ander onderwerp (stap 1)

• het gerichte gesprek over het vermoedelijke geweld (stap 3)

En daarnaast:

• aandachtspunten bij rapportage en consultatie

• bekende dilemma’s van professionals

• inschatten van de ernst van de situatie met het afwegingskader

De workshop is sterk interactief. We doen het echt samen. Je krijgt concrete tips met de onderliggende theorie, zodat je er ook zelf mee aan de slag kunt. Vanuit je stoel kun je dingen uitproberen bij de acteurs in hun rollen van cliënt en hulpverlener. Er is altijd ruimte voor vragen en reacties, zowel tijdens de workshop als naderhand bij de afsluitende borrel.

Deze workshop wordt verzorgd in het conferentiecentrum van PI Nieuwersluis, een vrouwengevangenis. Dit is een prettige leeromgeving op een plek waar veel van de gedetineerde vrouwen een geschiedenis hebben van huiselijk geweld. Om weer te integreren in de gewone samenleving krijgen enkele van hen de mogelijkheid om onder begeleiding werkervaring op te doen in de horeca. Vanwege het toegangsbeleid is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden voor deze workshop.

Praktische informatie

datum en tijd:
op aanvraag

aantal deelnemers:
20 – 50

locatiegegevens:

Vergadercentrum DJI
Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis
www.vergadercentrumdji.com/contact/

accreditatiepunten:

3,5 punten SKJ

prijs:

€147,-