denken voelen doen


denken
voelen
doen

denken voelen doen


denken
voelen
doen

Denken, voelen en doen moeten met elkaar verbonden zijn. Dat is het motto van RT&C.

We leven in een tijd waarin veel aandacht is voor het voelen. Maar wiens voelen staat centraal in de werkrelatie met je klant? Gaat het om je eigen gevoel of staat de beleving van je klant centraal? Als het om je eigen instrumentarium gaat, dan telt je eigen gevoel. Als het gaat om de belangen van je klant, dan draait het om je klant. We hebben immers allemaal een dienend beroep. Wat heeft je klant van jou nodig om verder te komen? Wat weet je over de feitelijke situatie van de klant? Wat is er over bekend in wetenschap en/of in best practices? En wat ga je er mee doen? Welke stappen ga je zetten? Dat is het denk-, voel- en handelingskader van waaruit RT&C werkt.

RT&C is een CRKBO-geregistreerde onderwijsinstelling met expertise op het vlak van complexe communicatie, veiligheid en stress. De basis van RT&C is het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en opleidingen. RT&C verzorgt voornamelijk (semi)maatwerk en soms open inschrijving. Daarnaast biedt RT&C dagvoorzitterschap bij conferenties en congressen, begeleiding van grotere groepsbijeenkomsten, gespreksleiding en sinds 2020 maakt RT&C ook educatieve podcasts over sociale veiligheid. RT&C is onderdeel van het Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld: https://platformaandachtsfunctionarissen.nl/