Samenwerking

RT&C is een zo klein mogelijke organisatie. Dat betekent dat nooit alle expertises in eigen huis kunnen zijn. RT&C werkt daarom graag samen met andere collega’s. Zij hebben hun eigen specialisaties en delen vergelijkbare waarden. We doen allemaal ons best om te werken vanuit het grotere plaatje. Meestal zijn de collega trainers zelf senior trainer met een gedragswetenschappelijke achtergrond. Ook de acteurs zijn meestal senior in hun vak. Ze blinken uit in het doseren van gedrag zodat de oefensituaties realistisch en oefenbaar blijven. We zijn niet perfect. Wel hebben we allemaal de wil om dienstbaar te zijn aan het vak, de deelnemers en aan hun klanten.

Een bijzondere samenwerking is het Platform Training Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld. Dit platform bestaat uit een aantal trainers met ieder eigen specialisaties binnen het werkveld van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Deze collega’s zijn: Kristin Gerritsen, Marjanne van Esveld, Naomi Dessaur en door persoonlijke omstandigheden op de achtergrond Marleen Blokker. In onderling overleg en  samenwerking is het mogelijk om via elkaar verdiepende trainingen en onderhoudstrainingen te volgen op tal van onderwerpen. Enkele voorbeelden:

  • ouderenmishandeling
  • gebruik van de Verwijsindex
  • seksuele ontwikkeling van kinderen
  • de rol van de gemeente
  • positie, rol en taken van de aandachtsfunctionaris
  • het gesprek uit stap 3 van de meldcode
  • spreken met kinderen