RT&C staat voor Rammeloo Training & Consultancy, maar zou ook kunnen staan voor Research, Training & Consultancy en aRT & Communication. De verschillende namen sommen precies op waar de belangstelling naar uitgaat van oprichter Bob Rammeloo.

Bob Rammeloo (1966) studeerde in 1992 af in de (klinische) psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn afstudeeronderzoek ging over communicatie van conflicten binnen liefdesrelaties. Hiervoor leerde hij te coderen, d.w.z. een wetenschappelijk observatiesysteem gebruiken om gestructureerd gesprekken mee te analyseren. Communicatie heeft hierbij nooit een vastgelegde betekenis. Gedrag ontleent betekenis aan een samenspel van de context, de gesproken tekst, het non-verbale gedrag en de intonatie. Het coderen versterkte Bobs analytisch vermogen om gesprekken te ontleden en mogelijkheden te zien voor positieve beïnvloeding in lastige situaties.

In 1995 ging hij werken bij Circon, destijds een trainingsbureau met een specialisatie in agressie, geweld en de gevolgen daarvan. Dit sloot nauw aan bij zijn eigen belangstelling. Toen hij in 1999 voor zichzelf begon ging Bob daarom verder op deze weg. Zijn kernonderwerpen werden (sociale) veiligheid en complexe communicatie. Het gaat dan om communiceren in moeilijke omstandigheden, over lastige onderwerpen en over onderwerpen met een hoge gevoeligheid. Hij gaf talloze trainingen in het beïnvloeden van agressie en dreigend geweld, in zelfbeïnvloeding in gewelddadige situaties en in spreken met mensen in crisissituaties. Dit zijn situaties waarin er sprake van hoge emoties, gevoel van tijdsdruk en mogelijk geweld richting andere personen en/of zichzelf.

Het onderwerp veiligheid is een breed veld van mogelijkheden die ook nog aan elkaar verbonden kunnen zijn. Vanaf 2001 verzorgt Bob trainingen op het vlak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Na inhoudelijke verbreding en verdieping richt hij zich èn op het concreet maken van gedrag èn op de complexe gespreksvoering. Hij leidt aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling op. Een ander centraal thema binnen veiligheid is radicalisering.

In de loop der jaren breidden de activiteiten en onderwerpen zich uit. Bob functioneert regelmatig als dagvoorzitter bij conferenties en congressen, begeleidt netwerkbijeenkomsten en treedt op als gespreksleider, ook bij grote groepen. Sinds 2020 maakt hij educatieve podcasts over sociale veiligheid. Hij werkt in het Nederlands, Engels, Italiaans en Duits.

Bob is een man van de voorbereiding. Om training zinvol te laten zijn onderzoekt hij met de klant de organisatie rondom het onderwerp. Bij dagvoorzitterschap, podcasts en gespreksleiding denkt hij samen met de organisatie mee over de opzet van de activiteit en bereidt hij alle sprekers en workshopbegeleiders voor.

In zijn privéleven is hij een bewonderaar van de kunsten en met name van klassieke muziek. In 2020 heeft hij besloten om een lang gekoesterde droom te verwezenlijken en cd’s te produceren en concerten te organiseren via zijn tweede bedrijf Due Venti.

Trefwoorden volgens klanten, deelnemers en collega’s: betrokken, inhoudelijk, analytisch, verbindend, zorgvuldig, kritisch, persoonlijk.