Privacy en Cookies Verklaring van RT&C

Je persoonsgegevens zijn belangrijk. RT&C legt graag uit welke gegevens we nodig hebben om jou als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vanzelfsprekend behandelen we ze met zorgvuldigheid.

Gegevensverwerking

Om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken hebben we gegevens nodig. Het gaat om je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen we met je communiceren over de dienstverlening. We verzamelen zo min mogelijk gegevens. Bedrijfsgegevens zijn voor ons nodig, omdat RT&C zich richt op dienstverlening aan professionals in hun werk.

  • Contactgegevens: Als je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt RT&C de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van RT&C. Deze nieuwsbrief bevat informatie over aanbod van diensten en/of producten en mogelijk relevante artikelen en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt;
  • Intakegegevens kunnen worden gedeeld met door RT&C ingehuurde professionals die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Zij zijn gebonden aan vertrouwelijkheid. Voor meer informatie, zie de Algemene Voorwaarden, artikel 17: Geheimhouding;
  • Bezoekersgegevens: Op de website van RT&C (de website) worden de bezoekgegevens bijgehouden.

Delen met derden

RT&C verstrekt geen gegevens aan derden. Er zijn 2 uitzonderingen:

1. Je hebt hier expliciet toestemming voor gegeven. Het staat je te allen tijde vrij om deze toestemming weer in te trekken;

2. Bij een verplichting vanuit wet- en regelgeving en/of een rechterlijk bevel daartoe. In die gevallen verstrekt RT&C de geëiste gegevens aan de bevoegde overheidsinstantie.

Cookies

RT&C maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • RT&C maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • RT&C maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt RT&C inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan RT&C de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. RT&C heeft hier geen invloed op. RT&C heeft Google geen toestemming gegeven om de via RT&C verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. RT&C draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RT&C bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Studio Pilon jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt RT&C jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiopilon.nl. RT&C zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Beveiliging RT&C neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. RT&C heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door RT&C of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door RT&C verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met RT&C via info@studiopilon.nl.

https://rtenc.nl is een website van RT&C. RT&C is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 34112529 Telefoon: 020 – 772 0530 E-mailadres: info@rtenc.nl Klachten Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RT&C, verzoekt RT&C je om zo snel mogelijk contact met RT&C op te nemen via info@rtenc.nl. RT&C zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Wijzigingen RT&C behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update. Deze versie is van 31 maart 2022.