Frisje 2: De kunst van het vragen stellen
Workshopleider: Kristof van Rossem

Inhoud

Hoe gebruik jij vragen in je werk? Hoeveel vragen stel je? Wat voor vragen stel je? Welk effect probeer je te bereiken met je vraag? Waar vraag je naar? Waarom?

Een vraag is een bijzonder en krachtig sturingsinstrument. Een vraag stelt je in staat om wat de ander zegt en denkt op jouw manier te beïnvloeden. Je kunt je cliënt helpen om te reflecteren over wat zij of hij zegt en daarmee verdieping in het gesprek brengen. Sterk gesteld kun je met de juiste vraag je cliënt precies daar brengen waar je ze wilt hebben en nog wel op een democratische manier! Stel je de juiste vraag op het juiste moment met de juiste woorden tegen de juiste persoon, dan kan je een blijvend effect nalaten bij de ander.

In deze leuke en interactieve workshop kom je op het spoor van wat het effect is van je eigen vraaggedrag in de praktijk van het werken met cliënten. Je leert beter te luisteren naar wat iemand precies zegt en je leert ook hoe je zo snel en diplomatisch mogelijk de kern kan vinden van wat iemand zegt. Tot slot ondervind je hoe je met een vraag het kritisch denken kan beïnvloeden.

Deze workshop komt voort uit het gedachtengoed van de socratische gespreksvoering, die terugvoert op de Griekse filosoof Socrates (469 tot 399 v.C.). In gezamenlijkheid met de ander onderzoek je welke vooronderstellingen en grondbeginselen zitten onder en achter uitspraken over concrete ervaringen. Via de link kan je meer over lezen over de achtergrond ervan.

De locatie

Deze workshop wordt gehouden op een bijzondere plek, nl. het Vergadercentrum van DJI. Dit bevindt zich op het terrein van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis. Deze vergaderlocatie biedt aan geselecteerde gedetineerden de gelegenheid om onder begeleiding horeca-ervaring op te doen. Zo kunnen zij werken aan herstel en terugkeer in de maatschappij.

Veel van de daar gehuisveste vrouwen hebben een eigen verhaal. Denk bijvoorbeeld aan complexe verledens met o.a. huiselijk geweld. Soms hebben ze zich laten meeslepen door omstandigheden om dingen buiten de wet te doen. Ze zijn daarvoor gestraft. Voor veel van de vrouwen daar geldt dat ze er mogelijk niet terecht zouden zijn gekomen als ze eerder in hun leven hulp hadden gehad. Hulp toen ze leefden met geweld om hen heen, hulp met het reguleren van hun eigen stress en spanningsreacties, hulp bij het nadenken over wat er gezegd wordt, over hun eigen keuzes en over wat ze eigenlijk willen in het leven.

Als de mensen straks terugkeren in de samenleving, dan liefst beter toegerust dan voorheen. De instelling geeft hen daarvoor mogelijkheden. RT&C ondersteunt dit van harte. We zijn tenslotte allemaal maar gewoon mensen. Daarom organiseert RT&C soms workshops op deze plek, zeker als er een link is met het achtergrondverhaal van de bewoners. Uiteraard is er voor bezoekers geen enkel veiligheidsrisico. Het is zelfs juist een prettige plek. De vergaderzalen bevinden zich in een apart gedeelte van de PI. Je komt niet in aanraking met het ‘gewone’ gevangenisleven. Je aanwezigheid ondersteunt mensen die moeite doen om hun leven op een betere manier in te richten. Vanwege de bijzondere plek is er een toegangsprocedure. Je hebt hiervoor een legitimatiebewijs nodig.

Praktische informatie

datum en tijd:
op aanvraag

aantal deelnemers:
20 – 50

locatiegegevens:
Vergadercentrum DJI
Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis
https://www.vergadercentrumdji.com/contact/

accreditatiepunten:
Accreditatie kan gericht worden aangevraagd
bij in company uitvoering

prijs:
€147,-

Kristof van Rossem

Deze training wordt verzorgd door Kristof Van Rossem (1969). Hij is zelfstandig trainer in allerlei varianten van socratische gespreksvoering. Hij leidt al meer dan twintig jaar trainingen in overtuigend spreken, vragen stellen, in visie-ontwikkeling, beleidsplanning van organisaties en in moreel beraad. Hij verzorgt jaarlijks mastertrainingen in socratische gespreksvoering o.a. voor Comenius en de ISVW. Hij werkte internationaal voor verschillende organisaties in profit en non-profit. Kristof is Master filosofie en is als lector verbonden aan de Lerarenopleiding van de KULeuven. Hij is ook docent bedrijfsethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel.