Titel: Organiseren van tegenspraak
Workshopleider: Marthe Huibers

Inhoud

In de media en het maatschappelijk debat worden steeds vaker kritische kanttekeningen geplaatst bij gemaakte besluiten. Er is behoefte aan transparantie, zeker wanneer er grote belangen spelen. Dit geldt niet alleen voor maatschappelijke thema’s als de gaswinning in Groningen of regels rondom besmettelijke ziekten. Het speelt ook bij zogenaamd kleinere kwesties waar grote consequenties aan vast zitten voor de betrokkenen. Denk aan het wel of niet uit huis plaatsen van kinderen die in een onveilige situatie leven of aan integriteitskwesties op het werk.

Helaas zijn wij mensen niet perfect in ons denken. We hebben roze brillen, blinde vlekken en zwarte hoeden. We maken denk- en redeneerfouten. Online kunnen we bovendien te maken hebben met beperkte informatie door echokamers en algoritmes. Ook spelen er soms kwesties in organisaties en teams waardoor er druk komt te staan op het beslisproces, zoals tijdsdruk, onzekere omstandigheden of kwesties in de samenwerking.

Het organiseren van ‘tegenspraak’ is een mooie manier om de kwaliteit van je besluiten te verhogen. Tegenspraak is het kritisch en constructief toetsen van je beslisproces. Het is dus niet dwarsliggen, de ‘kont tegen de krib gooien’ en kritiek geven om het kritisch zijn. Het is juist een observerende, helpende houding met als doel besluiten echt beter te maken.

In deze workshop gaan we experimenteren met hoe je dit kunt doen. We bespreken een aantal bekende denkfouten en randvoorwaarden om tegenspraak te organiseren. Je maakt kennis met de pijlers van tegenspraak: Dialoog, Dynamiek en Divergentie. Je experimenteert met concrete methodes die je direct kunt toepassen in je eigen praktijk. Na deze workshop heb jij de bagage die nodig is (inclusief een aantal goede boekentips om jezelf verder te bekwamen) om ook in jouw praktijk tegenspraak te organiseren.

Praktische informatie

datum en tijd:
op aanvraag

aantal deelnemers:
20 – 50

locatiegegevens:
In De Ruimte
Oudegracht 230 aan de werf
3511 NT Utrecht
inderuimte.org/contact/

accreditatiepunten:
Accreditatie kan gericht worden aangevraagd
bij in company uitvoering

prijs:
€147,-

Marthe Huibers

Marthe Huibers is Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Met ruim tien jaar ervaring als trainer en adviseur in crisismanagement, traint en helpt zij teams, organisaties en individuen om het beste van zichzelf te kunnen geven op die momenten dat het nodig is. Bijvoorbeeld door met hen te werken aan heldere besluitvormingsprocessen, goed omgevingsbewustzijn, een veerkrachtige mindset, duidelijk leiderschap en effectieve en veilige samenwerking in teams. Met het oog op het ‘maatschappelijke vergrootglas’ waar crisisteams vaak onder acteren, ontwikkelde zij het afgelopen jaar met vakgenoten een opleiding voor ‘tegendenkers’ in crisisorganisaties.