Over RT&C

RT&C is een CRKBO-erkende onderwijsinstelling met expertise op het vlak van complexe (werkgerelateerde & sociale) onderwerpen en de communicatie daarover. RT&C beweegt zich hoofdzakelijk op 2 gebieden, nl. complexe gespreksvoering en veiligheid in de breedste zin van het woord.

Belangrijke thema’s rondom veiligheid zijn:

  • Agressie van licht naar dreiging met geweld
  • Geweld oplopend van fysieke dreiging met geweld tot de feitelijke uitvoering daarvan
  • Opvang en nazorg na incidenten
  • Radicalisering
  • Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld

Complexe communicatie:

  • Spreken met mensen in crisissituaties, zoals onderhandelen in situaties van gijzeling, dreiging met zelfbeschadiging, suïcidaliteit
  • Spreken met mensen over persoonlijk beladen onderwerpen, zoals huiselijk geweld in al haar variaties
  • Spreken met mensen over maatschappelijk beladen onderwerpen, zoals radicalisering, discriminatie
  • Vertalen van ingewikkelde wetenschappelijke onderwerpen naar praktisch niveau in gespreksleiding, dagvoorzitterschap en podcasts